Esportes

Buscamos gente interesada en participar en el equipo de fútbol de la Asociación.
También buscamos colaboradores para crear equipos de otras modalidades deportivas.Asociacion Amigos de Brasil en Baleares AABB

Author & Editor

Promovemos a integração, a cultura brasileira, as atividades artísticas, os esportes, potenciar a convivência, a justiça social, colaborar com as instituições brasileiras e de baleares, com a solidariedade, o civismo, a etica e os valores morais positivos, além de qualquer atividade que suponha um beneficio para a comunidade em geral.